Nyhedsbrev August 2022

August 2022

Nyhedsbrev for Lunde Skytteforening nr. 5

Den gode historie:

Vi håber at alle har haft en god sommer og nu er rigtig klar til at skyde igen. Vi starter igen på onsdag d. 10/8 til sædvanlig tid og håber at se Jer alle igen. Husk at få prikket til dem I plejer at følges med til skydning.

Som mange af jer har bemærket, var juni en travlt måned for foreningen. Først havde vi en lille sommerfest, hvor der et fint fremmøde – men med plads til mange flere. Vi skal nok lave mere reklame næste år.

Dernæst var der DGI Landsstævne i Svendborg. Her havde foreningen i alt ca. 50 personer i arbejde. Vi passede baner, våbenopbevaring og solgte øl/vand. Tusind tak til alle jer som hjalp foreningen. Økonomisk fik vi ca. 30.000 kr. i overskud på de 2 arrangementer. Bestyrelsen vil på næste møde aftale hvad pengene skal bruges til.

Sidste nyt:

Nu da ferien som nævnt er slut, fortsætter foreningen med sine aktiviteter. Der er udover skydning onsdage og søndage, også gang i stævneplanlægning.

Lørdag d. 10/9 bliver der stor aktivitet i Lunde Skytteforening. Der er nemlig klubmesterskab for kal. 22 pistol og kal. 22 gevær om formiddagen. Programmet er endnu ikke helt færdigt, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Udover klubmesterskabet er der også stævne på tjenestepistol (indbydelse er vedhæftet). Det kan på det kraftigste anbefales at få sig tilmeldt. Det er en meget spændende og tempo-fyldt pistoldisciplin. Den skydes både med grov pistol/revolver og/eller kal. 22.

Lørdag d. 8/10 afholder vi igen pistolterrænstævne. Denne gang kalder vi det et MINI terræn. Grunden til at det er mini er bl.a. banernes udformning. Her er vi kun på foreningens eget område, men ellers er regler osv. som normalt. Vi skal bruge hjælpere til denne dag, så meld gerne tilbage til Jesper C. (indbydelse vedhæftet)

Så husk endelig at melde dig / Jer som hjælpere og skytter.

Husk, ingen hjælpere – intet stævne.

Traditionen tro deltager vi igen i år i den landsdækkende begivenhed – skydningens dag. Det bliver lørdag 15/10. Benyt jer gerne af denne dag til at tage venner, familie og kollegaer med på skydebanen, så I kan fremvise vores fine klub og faciliteter. Og gæsterne kan få mulighed for at prøve.

SKV: Der er endnu ikke kommet det helt store hul i bunken, så det er meget få ansøgninger der kommer igennem. Jer der venter, kan ikke gøre andet end at vente…. Desværre er reglerne sådan, at hvis tilladelsen er udløbet (men ansøgt) så må I opbevare jeres våben men ikke bruge dem. Og det skal understreges at foreningen fralægger sig ansvaret for om tilladelsen er udløbet.

Sidst en bøn fra formanden: Jer som skal have fornyet genladningstilladelse og angiver os som forening, vil I ikke nok være søde at give Jesper besked. Han skal nemlig godkende ansøgningen via Nem-ID, men hvis han ikke lige opdager mailen, kan det tage yderligere tid inden tilladelsen kommer.

Datoer:

10/9                Klubmesterskab pistol og gevær kal. 22
10/9                Tjenestepistolstævne tjenestepistolstævne2022
14/9                første skydning indendørs 15 m. (25 m. Pistolbaner vil fortsat være åbne)
8/10                Lunde MINI pistolterræn terræn indbydelse MINI 2022
x/11                julefrokost – hold øje med opslag på banen

Henvendelse vedr. dette nyhedsbrev til lundeskytteforening@sydfynsmail.dk eller til formand Jesper Christensen Tlf. 20629126.

Share