Nyhedsbrev 7

januar 2024

Nyhedsbrev for Lunde Skytteforening nr. 7

Den gode historie:

Det er efterhånden meget længe siden, at I sidst har modtaget et nyhedsbrev. Det vil vi gerne beklage. Vi håber at der ikke kommer til at gå så langt mellem dem i fremtiden.

Dette nyhedsbrev handler en del om frivillighed og om en lukning af grovbanen for en periode.

I uge 2 starter vi op med Safe zonen. Det er et projekt som bl.a. har til formål at give vores veteraner (soldater og andet) som for nogle har fået sår på sjælen en mulighed for at deltage i aktiviteter. Men da mange desværre har pådraget sig PTSD kan de ikke overskue at deltage i alm. foreningsliv. Derfor er disse Safe zoner oprettet. Det vil være tirsdage aftener at de samles. Banen er derfor lukket fremover tirsdag aften. Projektet køres af Leo Knudsen og David Keldgaard på frivillig basis.

Fra 10/2 2024 og forhåbentligt kun nogle uger vil grovbanen være lukket. Det store træ på volden skal væltes. Det bliver væltet ned over banen. Derfor skal tag over skiver, skiveholdere mv. inden. Derefter skal det saves op og brænde/grene skal bæres væk. Også her har vi brug for frivillige. Der er derfor arbejdsdage 10/2, 17/2, 24/2 og 2/3. Jo hurtige vi får banen ryddet, jo hurtigere kan den bruges igen. Tilmelding til disse dage sker til Rasmus Milling eller på skydebanens mail. Hvis man ikke kan hjælpe med dette lidt hårde fysiske arbejde, men gerne vil være med til arbejdsdagene, så sig til. Så kan vi finde opgaver af mere stille karakter. Det kunne være rens af våben osv.

Årets Lunde terræn afholdes d. 6/4. Også her har vi brug for jer frivillige. For uden hjælp intet stævne. Og ja vi ved godt vi beder om hjælp 2 gange tæt på hinanden, men vi håber I vil hjælpe foreningen igen igen. Husk også til stævnet at blive tilmeldt skydning. Vi skulle gerne også kunne nyde vores sport.

Så på forhånd mange tak

Sidste nyt:

I de kommende 2 weekender har vi stævne på 15 m. I den førstkommende weekend er gevær og den næste weekend er det pistol. Tider mv. kan ses på lundeskytteforening.dk

Vi har generalforsamling søndag 21/1 24 kl. 9:30. Her er I alle inviteret og vi håber at mange møder op. Og der er ikke noget at være nervøs for, da bestyrelsen er fuldtallig.

Foreningen er vært ved rundstykker mv.

Datoer:

 Uge 2             15 m stævne gevær
Uge 3             15 m stævne pistol
21/1               Geralforsamling
10/2               Arbejdsdag
17/2               Arbejdsdag
24/2               Arbejdsdag
2/3                 Arbejdsdag
6/4                 Lunde terræn 2024
15/6               Sommerfest for hele familien

Henvendelse vedr. dette nyhedsbrev til lundeskytteforening@sydfynsmail.dk eller til formand Jesper Christensen Tlf. 20629126.

Share