Referat fra generalforsamlingen

 

 

Referat fra generalforsamlingen d. 21.01.24

Tillykke til Judit og Vandrepokalen gives i år til Tonni 

Referat fra generalforsamlingen 2024

 

Referat fra generalforsamlingen d. 22.04.23

 

 

Referat fra generalforsamlingen d. 22.04.21
 1.                       Velkomst v. Tina Eriksen og valg af dirigent.

 Tina byder de fremmødte velkommen til årets udskudte generalforsamling, der denne gang afholdes udendørs. 

Poul Weber bliver foreslået som dirigent og valgt.

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Det har både været slået op på foreningens hjemmeside og på Facebook.

2. Beretninger.

 • Tina Eriksen. Formand                                                                       Bilag A
 • Jesper Christensen. Skydning                                                           Bilag B
 • Knud Christensen. Badminton                                                          Bilag C
    Beretningerne tages til efterretning.

3. Kassererne forelægger regnskaberne.

 •  Trine Hovgaard (Skydning)                                                              Bilag D
 •  Knud Christensen (Idrætsforeningen)                                           Bilag E
  Regnskaberne blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer til § 8                         Bilag F 

5. Valg.

Bestyrelsen: Foreslået og valgt:

 • Jesper Hoppe
 • Niels Ove Pedersen (Niller)
 • Karl Hans Larsen
 • Dorte Hansen
 • Knud Christensen (vælges for 1 år af gangen)
 • Kirsten Højsgaard Hansen
 • Suppleanter: Stig Jørgensen og Klaus Elian
 • Revisor:     Poul Weber foreslået og valgt
 • Suppleant: Conni Nielse

Repræsentantskabet for Stenstrup Hallen: Foreslået og valgt:

 • Bent Jørgensen, personlig suppleant: Mads Milling
 • Keld Jørgensen, personlig suppleant: Jesper Christensen
 • Knud Christensen, personlig suppleant: Niels Ove Pedersen

Evt.

Vandrepokalen gives i år til Kirsten Højsgaard Hansen.
Hun har været supergod til at hjælpe både på skydeaftener og med det praktiske arbejde generelt.

Dirigenten takker generalforsamlingen for god ro og orden, og         formanden takker dirigenten for veludført arbejde.

________________________                _________________________

Formand: Tina Eriksen                          Dirigent: Poul Weber

Share