Generalforsamling d. 25. januar 2016 kl. 19.30

Lunde Skytte, Gymnastik & Idrætsforening
Generalforsamling d. 25. januar 2016 kl. 19.30lunde_sg&i

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden og udvalgsformændene aflægger beretninger:
A. Tina K. Eriksen (Formand)
B. Jesper Christensen (Næstformand, skydning)
C. Dorte Hansen (Ingen gymnastik i 2015)
D. Bent Jørgensen (Badminton)
E. Tina K. Eriksen (Ingen amatørteater i 2015)
3. Kassererne forlægger regnskaberne.
A. Trine Hovgaard (skydning)
B. Knud Christensen (gymnastik og idrætsforening)
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af medlemskontingent.
Nuværende årlige kontingent: voksne kr. 50,- Børn kr. 30,-
6. Valg af bestyrelse – revisor – suppleanter.
Følgende er på valg i år:
Skydning:
Suppleanter: 1.Suppleant: Karl Hans Larsen 2. Suppleant: Ketil Carstensen.
Gymnastik & Idrætsforening:  og Knud Christensen.

Gymnastik & Idrætsforening: Bent Jørgensen, Tina K. Eriksen, Rasmus Milling,
Knud Christensen (vælges for 1. år ad gangen)
Suppleanter: Bente Bertelsen og Conni Nielsen
Revisor: Regner Kristensen. Suppleant: Daniel Hintz

Der vælges tre medlemmer til repræsentantskabet for Stenstrup Hallen.
Nuværende medlemmer: Bent Jørgensen. Suppleant: Mads Milling
Keld Jørgensen. Suppleant: Jesper Christensen Knud Christensen.
Suppleant: Niels Ove Pedersen
Suppleanter:

7. Evt.
Foreningens vandrepokal.
Efter Generalforsamlingen, er vi værter ved et par stykker smørrebrød, 1 øl el. vand og kaffe.
Mvh. Bestyrelsen.

Mød op Bestyrelsen er fuldtallig.

Share
Dette indlæg blev udgivet i admin. Bogmærk permalinket.