Nyhedsbrev April 2022

Kære medlem

Den gode historie:
Siden sidste nyhedsbrev er der sket mange ting i foreningen. I januar havde vi generalforsamling. Den nye bestyrelse kan ses på hjemmesiden. Her er der også skrevet hvilke områder det enkelte bestyrelsesmedlem er ansvarlig for.

Stævnedeltagelse er igen blevet muligt og her har vi lavet gode resultater. Også til diverse danmarksmesterskaber.

  1. 9/4 havde vi stævner. Der blev afviklet 2 perfekte stævner på samme dag – nemlig pistolterræn og tjenestepistol. Mange tak til alle Jer som kom og gav en hånd med.

Som nævnt i sidste nyhedsbrev, er der godt gang i de ugentlige skydninger. I skal have tak for at I fortsat er meget trænings-flittige. Som et tydeligt bevis på den store aktivitet var, da vi forleden skød klubmesterskab. Her var der op mod 30 skydninger! ¨

Vi starter udendørssæsonen op på onsdag fra kl. 18

Sidste nyt:
Langt om længe er det lykkedes at få sat ”brik-løsning” på døren til pistolbanen. Dvs. at der fremover skal anvendes brik, for at kunne komme ind. For at kunne få brik, skal man kunne dokumentere at man har bestået DGI skydeleder prøven. Vi vil også kontakte nuværende ”brik-ejere” hvis vi ikke har info om at prøven er bestået.

Onsdag d 4/5 kommer H&K (heckler & Koch) og fremviser deres pistoler. Det starter kl. 18. Alle er velkomne. Husk at medbringe ID

I år vil igen afholde sommerfest. Det bliver en anderledes sommerfest, da vi I år ikke holder aftenfest, men ”blot” laver fællesspisning med medbragt mad. Vi håber derfor at I vælger at tage familien med på skydebanen til en hyggelig eftermiddag og aften. Der skydes fugleskydning og skiveskydning med salongevær. Endelig program følger, men sæt nu KRYDS i kalenderen.

I løbet af foråret/sommeren skal vi skyde holdskydninger, så bare kom i gang allerede fra starten af.

En gruppe af forældre og trænere har lavet en facebook-gruppe som er forbeholdt vores unge skytter og deres forældre. Så gå lige ind facebook og find den. Se også om du kan finde foreningens officielle side, så du kan følge med i øvrige nyheder.

Landsstævnet uge 26: her skal vi hjælpe ved pistolterræn, baneskydning for 25 m. og passe våbenopbevaringen.  Derudover får vi forhåbentlig lov til at passe salget af øl/vand til et aftenarrangement. Så husk endelig at melde dig/Jer som hjælpere. I kan på den måde være med til at tjene penge til foreningen.

Datoer:

27/4               Første skydning udendørs. Skydning om Grill44 pokalen
4/5                 demoaften hvor H & K kommer og viser deres udvalg af våben frem.
11/6                Sommerfest – husk at tage familien

Uge 26           Landsstævne. Hjælpere søges

Henvendelse vedr. dette nyhedsbrev til lundeskytteforening@sydfynsmail.dk eller til formand Jesper Christensen Tlf. 20629126.

Share