Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen d. 30.01.20

 1. Velkomst v. Rasmus Milling Varmdal og valg af dirigent.

Poul Weber blev foreslået og valgt.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Det har både været slået op på foreningens hjemmeside og på Face book d. 2. januar

 1. –  Rasmus Milling Varmdal. Formand                                            Bilag A 
  –  Jesper Christensen. Skydning                                                      Bilag B
  –  Bent Jørgensen. Badminton                                                         Bilag C
  Beretningerne tages til efterretning.
 1. Kassererne forelægger regnskaberne.
  –  Trine Hovgaard (Skydning)                                                          Bilag D 
  –  Knud Christensen (Idrætsforeningen)                                        Bilag E  

Regnskaberne blev enstemmigt godkendt.

 1. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer.                                       Bilag F
  Det vedtages af alle       
 2. Fastsættelse af medlemskontingent.

Punktet udgår, da det ifølge vedtægterne er bestyrelsen, der fastsætter kontingentet

 1. Foreslået og valgt:

 Jesper Christensen
Otto Haue
Keld Jørgensen
Tina Kirkegaard Eriksen
Rasmus Milling Varmdal
Tinus Andersen
Jørn W Rasmussen
Knud Christensen (vælges for 1 år af gangen)

Suppleanter: Stig Jørgensen og Kirsten Højsgård Hansen

Revisor:                 Mads Milling foreslået og valgt
                                 Suppleant: Conni Nielsen

Repræsentantskabet for Stenstrup Hallen: Foreslået og valgt:

Bent Jørgensen, personlig suppleant: Mads Milling
Keld Jørgensen, personlig suppleant: Jesper Christensen
Knud Christensen, personlig suppleant: Niels Ove Pedersen

 1. Der er landsstævne i Svendborg næste år, og der skal bruges en masse hjælpere. Arbejdstimer bliver aflønnet med 42,50 kr. til den forening, man repræsenterer. Det skal vi alle overveje, om vi vil være en del af

Tina takker Bent Jørgensen for utrolig mange års arbejde i bestyrelsen. Vi er sikre på, at han stadig vil komme i foreningen til diverse arrangementer og også vil hjælpe til.

Der skal også lyde en stor tak til Kim Carstensen, der også har brugt virkelig mange timer i Gammelhøj og hjulpet med stort og småt.  

Vi fortsætter traditionen, hvor vi med en buket siger tak til Judith for mange lækre ostemadder og andet godt. Det værdsætter vi højt.

Vandrepokalen gives i år til Keld Jørgensen. Han har været med i foreningen i snart 50 år, og giver altid en hånd med. Derudover er han udstyret med en kæmpestor viden og en god hukommelse, som vi jævnligt drager stor nytte af.

Dirigenten takker for god ro og orden, og formanden takker dirigenten for veludført arbejde.

 

________________________                    ______________________________

           Formand: Rasmus Milling Varmdal                 Dirigent: Poul Weber


Referat af bestyrelsesmøde d. 05.03.18.

Afbud fra Jesper Hoppe

 1. Referat gennemset og underskrevet.
 2. Punkter til evt.
 3. Siden sidst.
 • Tina byder velkommen til Otto Haue, som er nyt bestyrelsesmedlem
 • Vi har fået udbetalt sponsorstøtte fra Energi Fyn på 507 kr.
 1. Konstituering

Nedenstående blev diskuteret, da foreningens struktur i fremtiden, kan have indflydelse på, hvilke personer, der ønsker at tage sig af de forskellige poster.
Der er forslag om, at slå kasserne sammen. Det kan dog kun besluttes på en generalforsamling.
Der kan spares nogle arbejdsgange i forhold til økonomien, hvis tingene slås sammen.
Der kunne nedsættes et udvalg, der laver et forslag til en ny struktur.
Der kunne laves underudvalg, der uddelegerer opgaver til f.eks. fugleskydningen, og så mødes vi 4-5 gange til alm. bestyrelsesmøder.
Det skal undersøges, hvem der skal/har bemyndigelse til at varetage de forskellige opgaver/områder f.eks. NEM-id, og hvem der må/kan tage sig det af. Det kunne være Trine?
Konstituering:

 • Formand: Kim Carstensen
 • Næstformand: Rasmus Milling Varmdal
 • Hovedkasserer: Knud Christensen
 • Sekretær: Dorte Hansen
 • Badminton: Bent Jørgensen
 • Formand skydning: Jesper Christensen
 • Næstformand skydning: Rasmus Milling Varmdal
 • Sekretær skydning: Otto Haue
 • Kasserer skydning: Trine Hovgaard

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:
For Idrætsforeningen:
Tina Eriksen
Knud Christensen
Bent Jørgensen
Rasmus Milling Varmdal
Jonathan Juhl Pedersen
Dorte Hansen

For skytterne:
Kim Carstensen
Jesper Christensen
Jesper Hoppe
Keld Jørgensen
Niles Ove Pedersen
Otto Haue
Karl Hans Larsen

Kim spørger Judith, om hun fortsat vil smøre ostemadder og rullepølsemadder til bestyrelsesmøderne. Det vil hun heldigvis gerne.

 

Referat fra generalforsamlingen d. 25.01.18

 

 1. Velkomst v. Tina K. Eriksen og valg af dirigent.

Poul Weber blev foreslået og valgt. Han takker for valget

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet. Det har både været på foreningens hjemmeside og på facebook.

2.Beretninger
– Tina K. Eriksen. Formand                                                     Bilag A
– Jesper Christensen. Skydning                                                Bilag B
– Bent Jørgensen. Badminton                                                   Bilag C
Beretningerne tages til efterretning.

 1. Kassererne forelægger regnskaberne.
  – Trine Hovgaard (Skydning)                                                   Bilag D
  – Knud Christensen (Idrætsforeningen)                                    Bilag E
  Regnskaberne blev enstemmigt godkendt.
 1. Indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag
 2. Fastsættelse af medlemskontingent.
  Bestyrelsen foreslår, at man fortsætter med de samme priser.
  Voksne: 50 kr.
  Børn: 30 kr.
  Forslaget er godkendt
 3. Valg:
  Skydning:         Morten Gottwald (genopstiller ikke)
  Foreslået og valgt:
  Otto Haue
  Keld Jørgensen
  Jesper Christensen
  Kim Carstensen
  1.suppleant: Morten Gottwald
  2.suppleant: Ketil Carstensen
 4. Idrætsforeningen:
  Foreslået og valgt:
  Bent Jørgensen
  Tina K. Eriksen
  Rasmus Milling Varmdal
  Knud Christensen (vælges for 1 år af gangen)
  Suppleanter: Stig Jørgensen og Mads Milling
  Revisor:            Mads Milling blev foreslået og valgt
  Suppleant: Daniel Hintz
  Repræsentantskabet for Stenstrup Hallen: Foreslået og valgt:
  Bent Jørgensen, personlig suppleant: Mads Milling
  Keld Jørgensen, personlig suppleant: Jesper Christensen
  Knud Christensen, personlig suppleant: Niels Ove Pedersen

Foreningens vandrepokal 2017

Foreningens Vandrepokal gives i år til Tina K. Eriksen.

Tina har været aktiv i foreningen i mange år. Der er blevet brugt mange timer, hvor hun selv har været deltager, men ligeså mange på, at planlægge og afvikle diverse forskellige aktiviteter og arrangementer. D. 25.01.94 altså præcis på dato blev hun valgt ind i bestyrelsen første gang.
De seneste år er det primært på det organisatoriske felt, at hun har lagt sine kræfter, og har nu været formand i foreningen i flere år. Det har vi altid været helt trygge ved.
Du sprang til og tog tjansen igen, da vi pludselig stod uden formand sidste forår. Det skal du have tak for. Om det bliver til flere år på denne post må tiden vise.
Tina, tillykke og tak for din indsats. Vi håber, du har lyst til at være med længe endnu.
Dirigenten takker for god ro og orden og selskabets måde at være på.

Formanden takker dirigenten for veludført arbejde.

 

__________________________              ____________________________

Formand: Tina Eriksen                                         Dirigent: Poul Weber

Share